Pobierz

1Hufiec
Kategoria Nazwa Pobierz
Regulaminy Regulamin organizacji akcji zarobkowej pdf
Regulamin zatwierdzania imprezy programowej pdf
Instrukcja tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specSystem pracy z kadrą 2017 pdf
Hufiec Harmonogram pracy hufca 2018-2019 pdf
Harmonogram pracy namiestnictwa zuchowego 2015-2016 docx
Harmonogram sprzątania hufca pdf
Karta wycieczki pdf
Plan rozwoju hufca na lata 2015-2019 pdf
Regulamin kampanii „100/30/15” pdf
Schemat opisu funkcji pdf
Harmonogram wydarzeń w mieście 2017-2018 pdf
2Zespół Technologii Informacyjnej
Kategoria Nazwa Pobierz
Zespół Technologii Informacyjnej Materiały z warsztatów IT (26.04.2016) zip
Katalog identyfikacji wizualnej ZHP pdf
3Obóz
Kategoria Nazwa Pobierz
Obóz HALiZ Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku Jaworzno pdf
Oświadczenie o zasiłku rodzinnym doc
Aneks do karty kwalifikacyjnej pdf
Zgłoszenie na obóz pdf
Kurs Ankieta aplikacyjna doc
4Kurs
Kategoria Nazwa Pobierz
Kurs Ankieta aplikacyjna doc
5Instrukcje
Kategoria Nazwa Pobierz
Instrukcje Instrukcja tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego 2017 pdf
Instrukcje Instrukcja działania szczepu pdf
Instrukcja działania gromady, drużyny, kręgu i klubu doc
Instrukcja szczepu i związku drużyn pdf
Zobowiązanie prowadzenia szczepu pdf
6Drużyna
Kategoria Nazwa Pobierz
Drużyna Oświadczenie rodzica docx
Drużyna Książka w pracy z drużyną pdf
Wzór planu pracy docx
Przykładowa kartoteka członka drużyny pdf
Przykładowa książka pracy drużyny pdf
Wzór wniosku o zmianę na funkcji docx
Wzór wniosku o otworzenie okresu próbnego jednostce docx
Sprawności harcerskie uzupełniające pdf
Sprawności podstawowe pdf
Sprawności harcerskie wymagania pdf
Zgoda na przynależność dziecka do ZHP docx
Deklaracja członkowska docx
Deklaracja drużynowego docx
Deklaracja opiekuna docx
Znaczki i sprawności zuchowe pdf
Materiał metodyczny Projekt Starszoharcerski w Pigułce pdf
Poradnik - nic nie zastąpi zastępów pdf
Sprawności CHWATY pdf
7Regulaminy
Kategoria Nazwa Pobierz
Instrukcje Regulamin mundurowy 2017 pdf
Regulaminy Regulamin musztry i ceremoniału harcerskiego pdf
Regulamin odznak i oznak pdf
Regulamin - Odznaka Instruktorska "Liść dębu" pdf
Regulamin I Sejmiku Wędrowniczego Hufca ZHP Jaworzno pdf
8KSI
Kategoria Nazwa Pobierz
KSI Regulamin KSI pdf
Wniosek - Otwarcie próby na stopień pdf
Program próby na stopień pdf
Poradnik dla osób planujących zdobycie stopnia instruktorskiego pdf