Bohater


NASZ BOHATER

HM. STEFAN DWORNICKI


Kampania „100/30/15”

W roku 2015 przypadają trzy rocznice związane z bohaterem naszego hufca, hm. S. Dwornickim, stulecie jego urodzin, trzydziestolecie śmierci i piętnastolecie nadania imienia hufcowi. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was propozycje programowe, które przypomną nam osobę Stefana Dwornickiego, a także przybliżą ważne dla niego sprawy.

Regulamin kampanii „100/30/15” >klik<

BIOGRAFIA

Stefan Dwornicki (drugi od lewej) urodził się 6 grudnia 1915 roku w Jaworznie, w Hucie. Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu dojrzałości, ze względu na sytuację materialną rodziny, podjął pracę w Konsumach Jaworznickich Kopalń Węgla Kamiennego. Pozostał tam przez cały okres II wojny światowej, aż do wyzwolenia Jaworzna w dniu 22 stycznia 1945 roku.
Pracował na stanowisku magazyniera, a to otwierało przed nim szereg możliwości. Korzystał w nich, dostarczając żywność partyzantom oraz ludności cywilnej, co niejednokrotnie wiązało się z narażeniem życia.
Działalność harcerska druha Dwornickiego rozpoczęła się w drużynie zuchowej – „Gromadzie Wilczków”. Podczas swojego pierwszego obozu, w Baranowicach na Polesiu, był najmłodszym i najmniejszym uczestnikiem. W roku 1930 Stefan Dwornicki wstąpił do drużyny harcerskiej, a w roku 1935 uczestniczył w Międzynarodowym Zlocie w Spale. W tym okresie pełnił również funkcję komendanta podczas obozów w Gorcach (1934) i Grąziowej (1937).
Po wojnie Stefan Dwornicki działał na rzecz legalizacji ZHP i aktywnie włączył się w jego organizację na terenie miasta. Wkrótce objął funkcję Komendanta Hufca (męskiego), którym kierował do czasu rozwiązania ZHP. W tym pierwszym okresie powojennego harcerstwa, Stefan Dwornicki pełnił nie tylko funkcję komendanta hufca, ale także kierował obozami harcerskimi – zarówno podczas wypoczynku letniego, jak i zimowego.
W roku 1956 roku nastąpiła odbudowa ZHP w Jaworznie. Działacze, instruktorzy harcerscy stworzyli samodzielną, odrębną organizację dzieci, młodzieży i instruktorów. Stefan Dwornicki założył wtedy drużynę zuchową „Zbije” przy Szkole Podstawowej nr 6 w Jaworznie i pełnił funkcję jej drużynowego do listopada 1957 r. W tym samym roku powołano go w skład Komendy Hufca ZHP Jaworzno, gdzie kierował zarówno Referatem Harcerskim, jak i Kształcenia Kadry i Drużynowych Drużyn Harcerskich. Niedługo potem został powołany przez Komendanta Chorągwi ZHP w Krakowie na funkcję komendanta hufca, którą pełnił do września 1961 roku.
Charakterystyczne dla Stefana Dwornickiego (trzeci od prawej) było jego zaangażowanie w pracę społeczną. Był on założycielem i organizatorem Spółdzielni Spożywców, działaczem handlu, kultury, turystyki, organizacji społeczno-samorządowych w Jaworznie, a także radnym. Jego największą pasją przez całe życie pozostała turystyka, której poświęcał niemal cały swój czas, działając zarówno w ZHP, jak i w PTTK. W czasie harcerskich wyjazdów w Bieszczady pomagał w budowie dróg. Był przewodnikiem, wyznaczał szlaki, organizował rajdy. Jego imię wpisano do księgi „Zasłużonych dla PTTK”. W czasie działalności druha Dwornickiego, współpraca między ZHP i PTTK przebiegała znakomicie, a młodzież harcerska była stałym uczestnikiem wycieczek PTTK.
Stefan Dwornicki był człowiekiem wszechstronnym, posiadał ogromny talent organizatorski oraz dar zjednywania sobie ludzi – i to niezależnie od ich wieku. Życzliwy, pracowity i zawsze chętny do niesienia pomocy – zyskiwał powszechną sympatię i szacunek.
Zmarł 19 grudnia 1985 roku, pochowano go na cmentarzu pechnickim. W Jaworznie znajdują się tablica oraz ulica upamiętniające jego imię.

 


PRZEBIEG KAMPANII BOHATER 2000


Decyzja o wyborze druha Dwornickiego na bohatera hufca zapadła w listopadzie 1998 roku. W lutym 1999 roku rozpoczęła się kampania „Bohater Hufca”, która trwała do października 2000r. W jej realizację włączyły się jednostki hufca wszystkich pionów, od zuchów po kręgi seniora. W ramach kampanii harcerze często gościli w Muzeum Miasta, poznawali jaworznickie szlaki i zabytki, wyruszali w miejsca bliskie patronowi, a także zawiązywali jeszcze bliższe więzi z seniorami, odkrywając, mimo różnicy pokoleń, wspólny język ludzi związanych z harcerstwem.
Po oficjalnej decyzji o zakończeniu realizacji kampanii, która zapadła na konferencji instruktorów Hufca ZHP Jaworzno, Komenda wystąpiła do Komendanta Śląskiej Chorągwi ZHP z wnioskiem o nadanie hufcowi imienia hm. Stefana Dwornickiego i przyznanie prawa do posiadania sztandaru. W dniu 16 grudnia 2000 roku, podczas obchodów setnej rocznicy nadania praw miejskich miastu Jaworzno, Hufiec Jaworzno otrzymał akt nadania imienia hm. Stefana Dwornickiego.

 


PO CO NAM BOHATER?


Bohater środowiska to autorytet, uosabiający cechy i wartości wynikające z ideałów harcerskich. Praca z patronem stanowi środek wychowawczy, który pozwala na przełożenia abstrakcyjnych wartości na życia i działanie konkretnego człowieka. Bardzo ważne jest, by uwypuklić takie cechy i zachowania postaci, które odzwierciedlają potrzeby dzieci i młodzieży danego środowiska. W ten sposób postać bohatera może wzmacniać cechy pozytywne i niwelować negatywne. Taki efekt można osiągnąć, gdy harcerze identyfikują się z bohaterem, lubią go i cenią. Bohater nie powinien być postacią „marmurową”, wyidealizowaną. To prawdziwy człowiek, ze swoimi wadami i słabościami, który swoim życiem i prawdziwym działaniem udowodnił, że nie trzeba być ideałem, by stać się wzorem.

 

Regulamin zdobywania plakietki „Bohater Hufca”: REGULAMIN MELDUNEK