Szczepy

Szczepy Hufiec ZHP Jaworzno

Komendant
phm. Adam Zając HO
Podłęże
IV Żółty Szczep Harcerski
Komendantka
pwd. Małgorzata Łysik HO
Dąbrowa Narodowa
Komendantka
phm. Agata Lach HO
Podwale/Gigant
XIX Szczep Harcerski „Grodzisko”
Komendant
phm. Artur Radko
Jeziorki