Współzawodnictwo

Poniżej znajdują się dokumenty dotyczące współzawodnictwa dla każdego z pionów:

Aktualna tabela współzawodnictwa pdf

Tabela nagród pdf

Regulamin współzawodnictwa „HARCE” pdf

Zuchy – punktacja pdf

Harcerze i harcerze starsi – punktacja pdf

Wędrownicy – punktacja pdf

Zuchy – wzór meldunku  docx

Harcerze i harcerze starsi – wzór meldunku  docx

Wędrownicy – wzór meldunku docx