Komisja Stopni Instruktorskich


Przewodnicząca:
hm. Marta Jewuła (Mazur)
e-mail: program@jaworzno.zhp.pl

Członkowie:
hm. Renata Frankowicz
hm. Barbara Sułek
phm. Magdalena Mika
phm. Adam Zając

 

Terminy posiedzeń KSI
godz. 18:00 (WTORKI) 16.10.2018 r., 20.11.2018 r., 11.12.2018 r., 15.01.2019 r., 26.02.2019 r., 19.03.2019 r., 09.04.2019 r., 21.05.2019 r., 11.06.2019r.
W celu usprawnienia pracy Komisji Stopni Instruktorskich na comiesięcznych spotkaniach, prosi się zainteresowanych o wcześniejsze zgłaszanie swojego udziału w jednej wybranej formie z niżej zaproponowanych:

– wpisanie się na tablicy KSI w hufcu,
– zgłoszenie telefoniczne do biura hufca,
– wysłanie informacji na adres: r.frankowicz@wp.pl lub program@jaworzno.zhp.pl

Poniżej zostały zamieszczone dokumenty niezbędne do otwarcia próby:

REGULAMIN KARTA PRÓBY WNIOSEK

Konsultacje dla opiekunów prób na stopnie i osób zdobywających stopnie instruktorskie.

W celu ułatwienia komunikacji pomiędzy osobami otwierającymi próby na stopnie instruktorskie i opiekunami prób a członkami KSI, prosimy o wysyłanie projektów prób, wszelkich pytań i sugestii na adres e-mail: ksi.jaw@gmail.com .

Drogą mailową można umówić się na indywidualne konsultacje z członkiem KSI – w możliwie najdogodniejszym miejscu i czasie.

Wszystkie osoby planujące otwarcie stopnia instruktorskiego oraz ich opiekunów zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem Poradnik dla osób planujących zdobycie stopnia instruktorskiego