Płomyki pamięci

hm.Stanisław Mandecki

ur. 19.09.1929 zm. 12.04.2011

Druh hm.Stanisław Mandecki był najdłużej "panującym"Komendantem Hufca ZHP w Jaworznie/1961-1973/.Zanim jednak to się stało,harcerstwa doświadczał w rodzinnej miejscowości Krzeszowice;w 1937 r.w Gromadzie Zuchowej"Słowianie",w czasie okupacji będąc członkiem Tajnego Harcerstwa brał udział w tzw."małym sabotażu",od 1945 roku działał w II Drużynie Harcerzy im.T.Kościuszki na funkcjach od szeregowego...do drużynowego,w 1957r.uczestniczył w reaktywowaniu ZHP w Krzeszowicach.Zdobył wszystkie stopnie harcerskie,póżniej instruktorskie.Działał w zespołach instruktorskich Hufca Chrzanów i Chorągwi Krakowskiej. -Dzięki działaniom wielu jaworznickich instruktorów oddanych pracy harcerskiej ,10-letni okres Jego służby na funkcji Komendanta Hufca w Jaworznie zapisał historię realizacji wielu ambitnych zadań,między innymi w zakresie zwiększenia zorganizowania,tworzenia nowych drużyn,kształcenia funkcyjnych,rozwoju turystyki..... - W latach 1973-1985 był kierownikiem Osrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego GK ZHP"Głodówka". - W ostatnich latach uczestniczył w działaniach Kręgu Instruktorów Seniorów "Powsinogi Bieszczadzkie" w Krzeszowicach i Harcerskim Kręgu Seniorów im.hm.S.Dwornickiego w Jaworznie. Zmarł 12.04.2011r.w Jaworznie-urna z prochami została złożona w kolombarium na cmentarzu parafialnym w Krzeszowicach.
R. F.

phm. Wanda Gondek

ur. 22.04.1945 zm. 05.06.2015

Druhna phm.Wanda Gondek rozpoczęła działalność harcerską w czasie reaktywowania ZHP - w 1957 roku w SP 1 w Jaworznie była szeregową w 3 Drużynie Żeńskiej "Apacze",później zastępową.Kształciła się na kursach; zastępowych w Jaworznie,drużynowych harcerskich i zuchowych w Porębie Wielkiej.Służbę instruktorską podjęła w 1972 roku będąc drużynową 16 Gromady Zuchowej "Leśne Duszki",a w pózniejszych latach,także Zastępczynią Komendanta XIV Szczepu Harcerskiego "Watra" w SP 14 w Jaworznie. W latach 1975-77 realizuje służbę na obozach w Skawicy,Lipnicy Wielkiej i Tuchowie.Życiowe wydarzenia spowodowały znaczącą przerwę w Jej aktywności harcerskiej. W 2000 roku powróciła do służby jako członek Namiestnictwa Zuchowego Hufca ZHP Jaworzno.Jej głównym zadaniem było prowadzenie kroniki i współorganizacja imprez programowych namiestnictwa. W 2006 roku została członkiem Kręgu Instruktorskiego"Watra",a w 2010 zmieniła członkostwo na Harcerski Krąg Seniorów nr 1. Realizowała zadania na funkcji gospodarza Rady HKS bardzo odpowiedzialnie.Pomimo poważnych problemów zdrowotnych harcerskie działania realizowała do ostatnich miesięcy swojego życia. W styczniu 2015 roku słuchaliśmy ze wzruszeniem Jej pięknej gawędy na Spotkaniu Opłatkowym Kręgu,w kwietniu w gronie seniorów cieszyła się obchodami 70-ej rocznicy swoich urodzin a 5 czerwca odeszła od nas... Jest pochowana na Cmentarzu Pechnickim w Jaworznie.
R. F.

phm. Adam Jędrusik HR

ur. 15.10.1927 zm. 28.02.2015

Początki działalności harcerskiej dh phm. Adama Jędrusika sięgają lat 1945-46,gdzie w 3 Drużynie Harcerskiej w Jaworznie był zastępowym,później przybocznym drużynowego.W kolejnych latach 1946-48 został drużynowym 6 Drużyny Harcerskiej i równocześnie członkiem Komendy Hufca ZHP w Jaworznie.W 1957 roku został Zastępcą Komendanta Hufca. ....Później nastąpiła dość duża przerwa harcerskiej aktywności dla wielu harcerzy Jego pokolenia. W 1990 roku druh Adam wraz z przyjaciółmi postanawia reaktywować harcerską służbę i organizuje Krąg Przyjaciół Harcerstwa.Na pierwszej wieczornicy opłatkowej dnia 6 stycznia 1991 roku wydany został pierwszy nieoficjalny rozkaz: "Druhno,Druhu, Jeżeli popierasz tę inicjatywę,jeśli chcesz po latach wrócić pamięcią do tamtego pięknego okresu wierności harcerskiemu przyrzeczeniu i prawu,stań na tę zbiórkę." Rozkaz podpisali inicjatorzy: phm.Zofia Kotowska dh Adam Jędrusik Druh Adam będąc pierwszym komendantem kręgu,prowadził rekrutację i rejestrację członków,zajmował się opracowaniem statutu,działaniami wokół wyboru patrona,organizowaniem miejsc zbiórek itp.-ostatecznie 1 września 1993 roku zmieniono nazwę na Harcerski Krąg Seniorów.Działalnością HKS kierował od 1990 do 30.11.1997 roku na funkcji komendanta.Aktywnym członkiem był przez wiele kolejnych lat. Nie doczekał jednak Jubileuszu 25-lecia Kręgu,bo"nieubłagana śmierć wyrwała Go z naszej harcerskiej rodziny"-28 lutego 2015 roku.Pochowany jest na Cmentarzu Pechnickim w Jaworznie. "Będzie Druh zawsze obecny w naszych sercach,myślach,podczas zbiórek,ognisk i wieczornic."/informacje są zaczerpnięte z opracowania"XXV lat Harcerskiego Kręgu Seniorów im.hm.Stefana Dwornickiego w Jaworznie 1990-2015"
R. F.

pwd. Franciszek Kucia HR

ur. 28.02.1931 zm. 20.06.2013 Dokumentalista kręgu seniorów

pwd. Ryszard Major HR

Aktywny działacz kręgu seniorów w Jaworznie Zastępca komendanta kręgu seniorów ds. programowych ur. 08.03.1933 zm. 29.03.2009

Karolina Woźnica

Przyboczna 16 JDH "Piorun" ur. 28 Marca 1990 zm. 04.02.2009 roku

Karolina Woźnica (28.03.1990 - 04.02.2009). Promyczek Słońca. Dusza przepełniona niekończącą się radością. Uśmiech bez granic, nieustanny optymizm. Swoją przygodę z ZHP rozpoczęła w 16 JDH Piorun pewnego pięknego wrześniowego popołudnia 2000 roku. W życiu drużyny uczestniczyła zawsze prężnie, chętnie dzieląc się swym talentem artystycznym. W 2003 roku powołała do życia zastęp Aniołki a już rok później - 01 maja 2004 r. ramie Karolki odznaczała zieleń. Nasz Promyczek zgasł 04.02.2009 roku w Pinzolo. Dziś spotykamy się w Radzionkowie przy ul. Jaśminowej.
Monika Szuryn

hm. Stefan Dwornicki

ur. 06.12.1915 zm. 19.12.1985 Po wojnie działał na rzecz legalizacji ZHP Założyciel drużyny zuchowej "Zbije" przy sp nr 6 Komendant hufca do września 1961 r. Od 2000 r Hufiec ZHP Jaworzno dumnie nosi jego imię

Jerzy Niedrygoś

ur. 18.03.1930 zm. 13.05.1999

Leszek Bril

ur. 1928 zm. 2000

Zofia Gózd

ur. 25.03.1937 zm. 08.02.2011

Barbara Stankiewicz

ur. 08.02.1946 zm. 26.01.2011 Pedagog i LO w Jaworznie

Karol Kwadrans

ur. 1911 zm. 14.04.1999

pwd. Anna Kurek

ur. 05.06.1984 zm. 20.06.2001

W 1998 roku została drużynową 6 JDH "Zodiak"-drużyny,którą sama utworzyła.Jak wspominają Jej przyjaciele; "...gromadkę delikatnych istot jak Ona sama...I w szkole i w drużynie i prywatnie zaskakiwała...stanowczością,uporem,nowymi pomysłami..." Tym ostatnim był udział w obozie szkoleniowym zorganizowanym przez Centrum Szkolenia Lotniczego ZHP. 20 czerwca 2001 roku Druhna Ania wykonywała pierwszy w życiu skok spadochronowy na spadochronie typu ST-7 z samolotu ZHP typu Jak-12M...urządzenia zawiodły... 17-letnia pwd. Anna Kurek zginęła skacząc na tzw. górze szybowcowej w Jeżowie Sudeckim pod Jelenią Górą.
R. F.

hm. Irena Krypciak

ur. 26.07.1946 zm. 05.11.2002

Kazimiera Nieużyła

ur. 1929 zm. 2007

hm. Stefan Grzybek

ur. 1932 zm. 1986

Piotr Kłosowicz

Lekarz radiolog ur. 01.08.1948 zm. 03.04.1990

Tomasz Grzybek

ur. 1959 zm. 1983

phm. Krystyna Jachta

ur. 06.04.1956 zm. 23.02.2014

Druhna phm.Krystyna Jachta z d.Marglarczyk 40-letnią służbą instruktorską wpisała w historię jaworznickiego hufca, wiele waznych harcerskich działan.Była między innymi drużynową,przewodniczącą kręgu instruktorskiego,komendantką szczepu,kierownikiem referatu instruktorskiego,przewodniczącą KRH,członkiem KSI,członkiem zespołów organizacyjno-gospodarczych i wielu innych.Róznorodne funkcje umożliwiły Jej zdobycie ogromnego doświadczenia w pracy wychowawczej i strukturach organizacyjnych hufca,które skutecznie przekazywała młodzieżowej kadrze. Była uczestniczką kursów szkoleniowych między innymi; podharcmistrzowskiego w Jasieńczyku Złockim, komendantów szczepów i przewodniczacych kręgów instruktorskich w Krakowie, kadry kształcącej w Chorzowie.Sama prowadziła kursy dla drużynowych harcerskich i starszoharcerskich w Orzyszu,Stoczku Łukowskim,Głogowie,Podsarniu i Szamotułach. Przez ponad 30 lat była współorganizatorem akcji letnich i zimowych hufca na odpowiedzialnych funkcjach komendanta,kwatermistrza,finansisty,czy magazyniera.Były to obozy wędrowne po Mazurach,stałe w Orzyszu,Wisełce,Sanoku,Sakowczyku,Świętouściu, "Bieszczady-40".Pełniła je profesjonalnie i odpowiedzialnie. Ostatnie lata działała w Kręgu Instruktorskim "Watra",realizowała wyzwania wynikające z bieżących potrzeb hufca,w szczególności związanych z organizacją letniego wypoczynku dla zuchów,harcerzy,instruktorów,a także niezrzeszonych w ZHP.
Choroba zbyt wcześnie zabrała Ją z naszych szeregów. Śp.phm.Krystyna Jachta pochowana jest na Cmentarzu Komunalnym w Jaworznie na Wilkoszynie.
R. F.

pwd. Henryk Janowski

ur. 02.04.1934 zm. 13.05.1988

pwd. Anna Pawłowska

ur. 09.04.1985 zm. 18.04.2004

Jadwiga Cieszyńska

ur. 23.06.1950 zm. 27.02.2000

phm.Teresa Batycka

ur. 28.09.1949 zm. 25.11.2007

Druhna Teresa działała w IV Szczepie Harcerskim "Czaty" w SP nr 4 w Jaworznie.W latach 2002 do 2007 służbę instruktorską realizowała w Kręgu Instruktorskim "Watra".Będąc pracownikiem administracyjnym szkoły umiejętnie wiązała pracę zawodową z harcerską działalnością.Zawsze interesowała się sprawami dzieci i młodzieży,także ich wychowawców nie tylko w szkole ale również w działaniach pozaszkolnych.Była profesjonalistką w sprawach finansowo-gospodarczych i dlatego przez wiele lat powierzano Jej odpowiedzialne zadania na funkcjach kwatermistrza,magazyniera i księgowego w czasie akcji letnich i zimowych hufca,między innymi w Lipnicy Wielkiej,Wisełce,Orzyszu,Sanoku,Drogomyślu.Zawsze stawiała sobie wysoko "poprzeczkę",pracą zajęta była "na okrągło".Zaradność,zdyscyplinowanie,solidność,uczciwość,zatroskanie o innych...i można byłoby tak dalej wymieniać Jej cechy charakteru,stawiały Ją w gronie wyjątkowych osób,wartych naśladowania. Druhna phm.Teresa Batycka mogłaby pewnie jeszcze wiele zdziałać...choroba pokonała Ją...dnia 25 listopada odeszła od nas na zawsze.W naszych wspomnieniach pozostanie osobą choć bardzo zapracowaną,ale radosną i zadowoloną z tego czemu się poświęcała.Spoczywa w mogile wraz z rodzicami na Cmentarzu w Dąbrowie Narodowej w Jaworznie.
R. F.