Kręgi Instruktorskie

Krąg Instruktorski „Tu i teraz” przy IV Żółtym Szczepie Harcerskim
Komendant
hm. Łukasz Dobosz
Krąg Instruktorski „SKRZAT” przy VI Szczepie Harcerskim „Chwaty”
Komendant
hm. Adam Barć
Krąg Instruktorski „WATRA” przy Komendzie Hufca Jaworzno
Komendantka
hm. Barbara Sułek
Komendant
pwd. Mateusz Cempa