Komenda hufca

Najbliższe posiedzenie komendy

1środa każdego miesiąca

Lokal komendy hufca lub TEAM'u


Skarbnik

hm. Paweł Duda

Dyżur: środa 16:00-18:00



Księgowa

phm. Karina Gaj-Woźniak

Dyżur: w razie potrzeby, po telefonicznym/mailowym umówieniu się


Członkini Komendy

hm. Renata Frankowicz

Dyżur: środa 16:00-18:00



Członek Komendy

hm. Robert Duda

Dyżur: w razie potrzeby, po telefonicznym/mailowym umówieniu się