Komisja Historyczna Hufca

Komisja Historyczna Hufca Hufiec ZHP Jaworzno
Przewodniczący:

Zastępczyni przewodniczącego:
pwd. Jolanta Guja
Sekretarz:
HO Maria Kaszuba-Strycharska

 

 

 

Kontakt w sprawach dot. komisji:
phm. Magdalena Mika – z-czyni komendantki hufca
e-mail: magdalen.mika@gmail.com