4 października 2019

Materiały zjazdowe 2019

Proponowany porządek obrad wraz ze sprawozdaniami na Zjazd Zwykły Hufca […]
22 września 2019

Wyniki współzawodnictwa

Czuwaj! Przedstawiamy wyniki współzawodnictwa hufca „Programu – HARCE” za okres […]
20 września 2019

Zjazd Zwykły Hufca 2019

Działając na podstawie Uchwały nr 27/XL Rady Naczelnej ZHP z […]