Namiestnictwo Zuchowe

Namiestnictwo Zuchowe Hufiec ZHP Jaworzno
Namiestnik:

pwd. Aleksandra Prochowska

e-mail: aleksandra.p0@op.pl

Dyżur w hufcu w każdą III środę miesiąca w godzinach 16 – 18.

Spotkania namiestnictwa: 9.11.2016 r., 7.12.2016 r., 04.01.2017 r., 01.02.2017 r., 01.03.2017 r., 05.04.2017 r., 10.05.2017 r., 07.06.2017 r.

 

Wzór meldunku: do edycji format pdf