Niemała Sztuka

niemalasztuka

>pdf<

 

Zapraszam wszystkich wędrowników i osoby interesujące się pionem wędrowniczym do zapoznania się z publikacją „Niemała Sztuka” do ściągnięcia w formacie pdf (kliknij na obrazek). Jest to poradnik dla kadry wędrowniczej pod redakcją Ryszarda Polaszewskiego i Ewy Sidor. Idealna pozycja dla każdego, kto chce zacząć pracę w pionie wędrowniczym lub uzupełnić posiadaną już wiedzę.

 

 

Poradnik zawiera następujące działy:

Część I. Fundamenty. Znajdziesz w niej to, co jest najważniejsze dla ruchu
wędrowniczego i systemu wychowawczego w ZHP: treść Podstaw wychowawczych
ZHP, charakterystykę rozwoju psychofi zycznego młodzieży w wieku
wędrowniczym, opis podstawowych założeń metodyki wędrowniczej. Dowiesz się,
jaki powinien być wędrownik i jakimi wartościami powinien się kierować.
Część II. Funkcjonowanie drużyny. Poznasz formalności związane z utworzeniem
i prowadzeniem drużyny, dowiesz się, jaka powinna być drużyna wędrownicza
i na co zwrócić uwagę, pracując z zespołem.
Część III. Drużynowy. To część dotycząca trudnych zagadnień. Na początku
wyjaśniamy, jak pracować nad własnym rozwojem i jak być liderem zgodnie
z zasadami primus inter pares. Dalej przeczytasz o mieliznach wychowawczych,
na które można się natknąć w drużynie wędrowniczej (używki, seks, przemoc),
a także o byciu wolontariuszem i o tym, czego należy się wystrzegać w prowadzeniu
drużyny.
Część IV. Program działania. Tu zawarliśmy wiedzę na temat planowania
działań drużyny, ze szczególnym uwzględnieniem kierunków pracy wędrowniczej.
Piszemy również o ofercie programowej organizacji, zasadach doboru wędrowniczych
form pracy, organizacji obozu oraz specjalnościach w drużynie i współpracy
zagranicznej.
Część V. Rozwój wędrowników. W tej części znajdziesz wskazówki,
w jaki sposób realizować w drużynie próby wędrownicze i jak zorganizować zdobywanie
stopni wędrowniczych, znaków służb, uprawnień i odznak, a także stopni
instruktorskich.
Część VI. Środowisko działania. Zamieszczone tu rozdziały przybliżają
warunki, w jakich działa drużyna wędrownicza, a także prezentują zespoły wspierające
jej działanie: namiestnictwa, referaty chorągwiane i Wydział Wędrowniczy GK
ZHP. Przeczytasz tu również o współpracy ze środowiskiem zewnętrznym: rodzicami,
szkołą, administracją publiczną, różnymi instytucjami i organizacjami pożytku
publicznego.