Namiestnictwo Harcerskie

Namiestnictwo Harcerskie Hufiec ZHP Jaworzno
Namiestnik:
pwd. Magdalena Okrzesik

e-mail: magdalena.okrzesik.94@gmail.com

Terminy spotkań:

  • 14.10.2015r (środa) o  17: 00 w siedzibie Hufca
  • 25.11.2015r (środa) o 17: 00 w Teatrze Sztuk
  • 30.01.2016r (sobota) o 7: 50 w siedzibie Hufca