Sąd Harcerski

Sąd Harcerski Hufiec ZHP Jaworzno
Przewodniczący:
hm. Artur Zięba
e-mail: artur.zieba@nsh.zhp.pl
Zastępczyni przewodniczącego:
hm. Hanna Jamróz
Sekretarz:
hm. Michalina Jarosz